Konkurs Promocyjny Lider Rynku - dlaczego warto ? : Forum Liderów Polskich zarząd lider rynku : LIDER RYNKU 2013 EURO LEADER - Laureaci konkursu: : ,, : LIDER RYNKU - Tadeusz Ziobro Organizator  :  LIDER RYNKU - Regulamin Konkursu :  LIDER RYNKU 2015 EURO LEADER - Zgłoszenie uczestnictwa : ,, :
LIDER RYNKU :
Lider
 Kliknij aby powiększyć.  Kliknij aby powiększyć.  Kliknij aby powiększyć.  i
 i
 Kliknij aby powiększyć. Lider Rynku, Najlepsza w Polsce Firma
w zakresie wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej

Zdjęcia z Gali Finałowej 2003

Kliknij aby powiększyć. Kliknij aby powiększyć.Rafineria Jasło S.A. weszła w XXI wiek jako jeden z największych zakładów województwa podkarpackiego o bogatym doświadczeniu i ponadwiekowej tradycji. Jego siła to przede wszystkim wykwalifikowana kadra, prężna sieć dystrybucji oraz technologie najnowszej generacji.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom stawianym przez rynek Rafineria Jasło S.A. konsekwentnie realizuje przyjęty w 1998r. „Program Strategicznego Rozwoju 1998 – 2003”. Zakłada on głęboką restrukturyzację, której główne cele pociągają za sobą koncentrację inwestycji na rozwoju najbardziej obiecujących grup towarów, wdrażanie nowych technologii produktów, podniesienie efektywności wszystkich jednostek organizacyjnych, racjonalne spożytkowanie zasobów ludzkich oraz wydzielenie spółek na bazie poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu przygotowania zakładu do prywatyzacji.

Z majątku rafinerii powstało 13 spółek ze stuprocentowym udziałem Rafinerii Jasło S.A. oraz 1 spółka z kapitałem zewnętrznym, chociaż nadal z większościowym udziałem Jasła. W związku z zakończeniem w miesiącu grudniu 2000r. głębokiej restrukturyzacji Spółki – Rafineria Jasło S.A. przystąpiła do etapu prywatyzacji tj. sprzedaży spółek zależnych. Dotychczas sprzedano 100% udziałów spółek: Rafineria Jasło MONTO-REM Sp. z o.o., Rafineria Jasło SOCJAL-RAF Sp. z o.o., JASCHEM Rafineria Jasło Sp. z o.o.

Ważnym elementem rozwoju firmy jest umacnianie swojej pozycji na rynku poprzez intensyfikację działań handlowych, które kierowane są zarówno do sieci sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej. Dystrybucję paliw wzmacnia rozwijająca się sieć patronackich stacji paliw.

Główną działalnością firmy jest wytwarzanie i sprzedaż produktów ropopochodnych. Produkcja odbywa się tu z wyjątkową dbałością o każdy szczegół procesu technologicznego. Na każdym etapie przestrzegany jest surowy reżim kontroli, który jest gwarantem stabilnej jakości wyrobów na europejskim poziomie.

Szeroki asortyment, obejmujący ponad 100 produkowanych i dystrybuowanych produktów naftowych i chemicznych, jest rozwijany i unowocześniany z myślą o zaspokajaniu rosnących wymagań Klientów.

Rafineria Jasło S.A. jest znanym producentem szerokiej gamy olejów smarowych. Wysoką i stabilną jakość olejów gwarantuje użycie do ich produkcji wyselekcjonowanych baz olejowych oraz pakietów i dodatków uszlachetniających renomowanych firm zachodnich. Wieloletnie doświadczenie, nowoczesna linia produkcyjna, kontrola międzyoperacyjna, liczne aprobaty producentów samochodów oraz otrzymane certyfikaty i wyróżnienia targowe to dodatkowe atuty pozwalające na dostarczenie na rynek produktów o najwyższych parametrach.

Oferta produktów Rafinerii Jasło S.A. obejmuje:
Rafineria Jaslo S.A.

Siedziba: ul. 3-go Maja 101
38-200 Jaslo
Tel.: +48 13 44 66 011 (Centrala)
Tel.: +48 13 44 66 214, 210 (Sekretariat)
Tel.: +48 13 44 66 247 (Dzial Marketingu)
Tel.: +48 13 44 66 400, 404 (Dzial Sprzedazy)
WWW:http://www.rj.com.pl
E-mail:rafjas@rj.com.pl
 i

| Wstęp | Forum Liderów Polskich | Laureaci 2013 | Organizator | Regulamin Konkursu |

| Zgłoszenie udziału | Strona Powitalna |Zdjęcia z Gali Finałowej 2013 |Samochody